Hoşgeldiniz, Bugün 13 Nisan 2021 Salı

İNSER  yönetimi; insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve tüm faaliyetlerinde kalite, sağlık, emniyet ve çevre konularında İSG-Ç yönetim sistemini uygulayarak  güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı  ve olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla;

  • Tüm taahhüt, servis ve mümessillik faaliyetlerimizde, yürürlükte olan T.C.   ve  uluslararası yasa ve diğer şartlara uymayı,
  • Topluma ve çevreye saygılı olarak çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  • İş kazaları, meslek hastalıkları  ve çevreye zarar verebilecek durumları önlemek için gerekli risk değerlendirmelerini yaparak önleyici tedbirleri almayı,
  • Kalite, İSG ve çevre bilincinin kazanılması amacı ile tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla alt yüklenicilerimizin duyarlılıklarını geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizde oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği önlemeyi,
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşacak olan atıklarımızı azaltmayı, geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesini sağlamayı ana politikası olarak benimsemiştir.

İNSER’ deki  tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimiz, hedeflere ulaşabilmek için kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği  politikalarını uygulamak ve geliştirmekten sorumludur.

Dahili hata: mesajınız gönderilemedi. Lütfen yeniden deneyin.

Gönderdiğiniz mesaj için teşekkür ederiz !